Agape / Agape

2022 / 5’ 31’’

Scenario, režija i produkcija / Written, directed and produced by

Jovana Pejović

Produkcijska kuća / Production company

Akademija umetnosti, Beograd

Kontakt / Contact

jovanapejovic1009@gmail.com

Volonteri pripremaju obroke za korisnike koji čekaju okupljeni u hodnicima VDS-a. Ljudi koji dolaze da se hrane nose neprestano sa sobom svoje teške sudbine i osećaj da ih je društvo odbacilo. Tokom kontakta sa volonterima, topla reč i ljubav bude u njima nadu i toplinu. Ali, uprkos vremenu koje provode tamo, izvan kuhinje ih čeka neumoljivi svet.

Volunteers prepare meals for waiting beneficiaries and gather in the VDS corridors. People who come to feed themselves carry their difficult fates and the feeling of being rejected by society constantly with them. When interacting with volunteers, a warm word and love awaken hope and warmth in them. But despite the time they spend there, the unforgiving world outside the kitchen gates awaits them.

Svetska premijera / World premiere

Beogradski pupoljak / Belgrade Bloom

2022 / 20’

Režija / Directed by

Danilo Stanimirović

Produkcija / Produced by

Dragan Nikolić

Produkcijska kuća / Production company

Ateliers Varan

Kontakt / Contact

danilostanimirovicff@gmail.com

Milan Kličković je mladi umetnik od sedamdesetak godina koji je odlučio da bude srećan. Kroz rad na svojim skulpturama bavi se samo estetskim aspektom umetnosti, insistirajući na svojoj sreći bez obzira na probleme koji ga okružuju.

Milan Kličković is a young artist, about seventy years old, who decided to be happy. Through the work on his sculptures, he deals only with the aesthetic aspect of art, insisting on his happiness regardless of anything that surrounds him.

Svetska festivalska premijera / World festival premiere

Drugi avgust / August 2nd

2023 / 11’

Scenario i režija / Written and directed by

Nađa Petrović

Uloge / Cast

Aleksandra Korda Petrović, Vladimir Petrović, Nađa Petrović, Mila Ilić, Daša Ilić, Ninoslava Ilić, Sunčica Petrović,  Milica Korda, Ljubomir Korda, Maja Đurđević

Produkcija / Produced by

Nađa Petrović, Aleksa Bartol

Produkcijska kuća / Production company

Fakultet dramskih umetnosti, Beograd

Kontakt / Contact

madjawhite5@gmail.com

Gledajući snimak sa svog prvog rođendana autorka preispituje svoja sećanja, bori se sa zaboravom i pokušava da sastavi sliku onih koji više nisu tu.

As the auteur watches the home video of her first birthday celebration, she battles oblivion and tries to create an image of those who are no longer here.

Svetska premijera / World premiere