OBRAZLOŽENJE SELEKCIONE KOMISIJE

OBRAZLOŽENJE SELEKCIONE KOMISIJE / TAKMIČARSKI PROGRAM – NACIONALNA SELEKCIJA

U veoma plodnoj domaćoj produkciji, ove godine su se po broju prijavljenih filmova izdvojili kratki dokumentarci, ali ne i po formalnoj inovativnosti. Sa druge strane, raznorodnost tema je doprinela brojnosti odabranih filmova, a svakako se, sem nekoliko širom sveta već proslavljenih dokumentaraca, izdvajaju filmovi nastali u okviru radionica i škola dokumentarnog filma.

Kratki igrani film je takođe zastupljen većim brojem naslova, dominiraju filmske akademije, naročito reditelji debitanti sa temama koje se često tiču života tinejdžera a nekoliko filmova se izdvaja po svom izrazu i stilskom pristupu.

Što se tiče kratkih animiranih filmova, tradicionalnog programa ovog festivala, selekcija je na razmeđi klasičnije i moderne, hibridne animacije, koja je u amalgamu sa drugim filmskim rodovima.

Eksperimentalni film je filmska vrsta koja je najskasnije uvrštena u program Martovskog festivala, od 1985. godine, i čini se da do danas autorima prijavljenih filmova nije do kraja jasna predstava o tome šta je zapravo ova filmska forma. U selekciji se izdvaja nekoliko vrlo upečatljivih filmova značajnih autora, uglavnom minimalističkih u postupku.

Dugometražni dokumentarni film, forma u velikoj ekspanziji širom sveta, i ovde nalazi svoje zapaženo mesto, kroz selekciju nekoliko velikih produkcija renomiranih autora, tretmana značajnih istorijskih ili za istoriju filma važnih fenomena, a tu su i zapaženi filmovi debitanata ili autora koji su se do sada iskazivali u nekim drugim profesijama i oblastima produkcije dokumentarnog filma.

 

OBRAZLOŽENJE SELEKCIONE KOMISIJE / TAKMIČARSKI PROGRAM – MEĐUNARODNA SELEKCIJA

Međunarodni takmičarski program obuhvata sve rodove i žanrove kratkog filma: od fikcije, tj. klasičnog igranog filma, preko dokumentarnog  i animiranog, do eksperimentalnog, a uključuje i hibridne varijante vizuelne umetnosti koje se estetski i formalno odupiru ovim kategorijama. Trudili smo se da izaberemo  interesantne i inovativne pristupe koji su iznenađujući i koji otvaraju prostor za refleksiju – kako tematski, tako i u smislu estetike ili slikovnih politika. Bitno nam je bilo da uključimo razlike u perspektivama u svim ovim kontekstima, a uključujući i (još uvek u opštim programima često zanemareno) pitanje različitosti pristupa u kontekstu rodnih persepektiva, ili u smislu geopolitike. Program nudi raznolik presek ženskih, muških, kvir perspektiva sa Zapada i sa Istoka, iz regiona ili iz globalnog juga, uključujući i indigene pozicije.

Selekcija prati ponuđeno i oslikava, formalno i estetski, kao i proporcionalno, prijavljene radove. Najveći broj čine fikcionalne kratke priče u formi klasičnog igranog filma (skoro polovina). Svi radovi se odlikuju individualnim pristupima i nose karakterističan umetnički pečat autora i autorki, često reagujući na teme današnjice: od klimatskih promena i njihovog uticaja na život i sredinu, preko propitivanja struktura moći i globalnog kapitalizma, uključujući i umetničke intervencije u javnom prostoru, ali i tematiku političkog zarobljeništva, tj. posledica lišavanja ličnih sloboda. Nekolicina radova se bavi intimnim temama, privatnošću i propitanjem ljudskih odnosa, kako u vezi, tako i u porodici ili uopšteno. Neki radovi se poetski ili zaigrano približavaju tematici prošlosti, neki opet konkretno tematizuju traumatične posledice ratova i društvenih struktura, od kojih se neke posebno katastrofalno odražavaju na žene. Neki se radovi, pak, odlikuju posebnim, idiosinkratičnim estetskim pristupima.