Prijava

UVODNE NAPOMENE:

 • Sva imena autora i saradnika moraju biti navedena saobrazno najavnoj/odjavnoj špici.
 • Sva polja moraju biti popunjena.
 • U slučaju da neko polje treba da ostane prazno, upišite “-“ ili “nema”. u protivnom vaša prijava neće biti poslata.
 • Svi domaći filmovi moraju imati titlove na engleskom jeziku
 • Domaći filmovi su filmovi čiji producent ili većinski ko-producent je domaća producentska kuća, sa većinskim domaćim vlasništvom i registrovana na teritoriji republike Srbije.
 • MinutiSekunde 
 • ImePrezime 
  Add a new row
 • ImePrezime 
  Add a new row
 • ImePrezime 
  Add a new row
 • ImePrezime 
  Add a new row
 • ImePrezime 
  Add a new row
 • ImePrezime 
  Add a new row
 • ImePrezime 
  Add a new row
 • ImePrezime 
  Add a new row
  (unesite bar 3 imena)
 • (25 reči, tj. oko 150 slovnih mesta)
 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
  (u rezoluciji za štampu)