Prijava za selekciju
domaćeg takmičarskog programa

UVODNE NAPOMENE:

  • Sva imena autora i saradnika moraju biti navedena saobrazno najavnoj/odjavnoj špici.
  • Sva polja moraju biti popunjena.
  • U slučaju da neko polje treba da ostane prazno, upišite “-“ ili “nema”. u protivnom vaša prijava neće biti poslata.
  • Svi domaći filmovi moraju imati titlove na engleskom jeziku
  • Domaći filmovi su filmovi čiji producent ili većinski ko-producent je domaća producentska kuća, sa većinskim domaćim vlasništvom i registrovana na teritoriji republike Srbije.

Prijava za selekciju
domaćeg takmičarskog programa

Prijave su završene.